Vi är Saltstänk

När kören Saltstänk uppträder vet man aldrig vad som händer. Saltstänk ska både höras och synas. Mycket glädje, en dos tokigheter, ett mått eftertänksamhet och naturligtvis härlig körsång.

Vår målsättning är att med en mix av toner, ord och rörelser göra musikaliskt spännande projekt. Vi vill beröra och beröras i de möten som musiken skapar i våra sceniska föreställningar.

Vår körledare Tore Sunesson leder oss säkert och lekfullt. Han är både dirigent och pianist såväl som sångare i kören. Tillsammans jobbar vi med sångteknik, rytmer, gehör, textläsning och scenisk gestaltning som engagerar.

Vi har en bred repertoar med både eget och andras material. Sånger och texter kan komma från hela världen – vi sjunger gärna på främmande språk. Tore bidrar med nyskriven egen musik och arrangerar ofta direkt till kören.

Kören Saltstänk är en idéell förening inom Sensus studieförbund och är politiskt och religiöst obunden. Kören bildades 1985 och är en blandad kör med 30-35 medlemmar i alla åldrar. Sedan starten har vi ett samarbete med Guldhedskyrkan i Göteborg, där kören repeterar varje onsdag kl 19.00-22.00.

Verksamheten finansieras av medlemmarna själva. Medlemsavgiften är 1000 kr per termin. För studerande är avgiften 450 kr. Den första terminen är dock avgiftsfri för nya medlemmar. Vilande medlemmar betalar 200 kr för att täcka medlemsavgiften i Sveriges Körförbund. Kören leds administrativt av en styrelse som väljs av årsmötet.