Klangbotten

Saltstänk är en kör som gärna engagerar sig i aktuella omvärldsfrågor, men utan koppling till politiska eller andra intresseorganisationer. I repertoaren ingår sånger av mycket varierande karaktär och med ett mångkulturellt ursprung – vi testar ofta att sjunga på främmande språk. Vårt kommande flerårsprojekt som startar under hösten 2018 präglas av ett intresse för skiftande människoöden, där tolerans och respekt för människors lika värde är viktiga bärande teman.
I våra föreställningar lägger vi gärna in berättande textuppläsningar som vi hoppas kan fängsla åhörarna – och förmedla ett sammanhang där sången och musiken passar in. Målet är att engagera publiken och skapa tankar och dialog kring innehållet. Vi vill också att publiken ska ha roligt och uppleva liv och rörelse på scenen, så humor, danssteg och andra sceniska gestaltningar av musiken har en framträdande plats när vi uppträder!